php

Опис:

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor - PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page Tools - скриптова мова програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок (разом із Java, .NET, Perl, Python, Ruby). PHP підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів. PHP - проект відкритого програмного забезпечення. PHP інтерпретується веб-сервером у HTML-код, який передається на сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не забороняє використовувати PHP для генерування і JavaScript-кодів які виконуються вже на стороні клієнта.

Опис:

Laravel - безкоштовний, з відкритим кодом PHP-фреймворк, створений Taylor Otwell і призначений для розробки веб-додатків відповідно до шаблону model-view-controller (MVC). Деякі з особливостей Laravel є модульна система упаковки з виділеним менеджером залежностей, різні способи для доступу до реляційних баз даних, утиліти, які допомагають в розгортанні додатків і технічного обслуговування. Станом на березень 2015 року, Laravel вважається одним з найпопулярніших PHP фреймворком, разом з Symfony2, Nette, CodeIgniter, Yii2 й іншими фреймворками.

Опис:

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних. MySQL був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MySQL - одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

Опис:

MariaDB - реляційна система керування базами даних, створена на початку 2009 як відгалуження (форк) MySQL. MariaDB поширюється під вільною та відкритою ліцензією GNU GPL.

Опис:

Node.js — платформа з відкритим кодом для виконання високопродуктивних мережевих застосунків, написаних мовою JavaScript. Засновником платформи є Раян Дал (Ryan Dahl). Платформа node.js перетворила мову JavaScript, що в основному використовувалась в браузерах на мову загального використання з великою спільнотою розробників. Node.js характеризується такими властивостями: - асинхронна однопотокова модель виконання запитів - неблокуючий ввід/вивід - система модулів CommonJS - рушій JavaScript Google V8 Для управління модулями використовується пакетний менеджер npm (node package manager).

Опис:

Express.js, або просто Express, каркас web-додатків для Node.js, реалізований як вільне і відкрите програмне забезпечення під ліцензією MIT. Він спроектований для створення веб-додатків і API. Де-факто є стандартним каркасом для Node.js. Автор фреймворка, TJ Holowaychuk, описує його як створений на основі написаного на мові Ruby каркаса Sinatra, маючи на увазі, що він мінімалістичний і включає велику кількість додаткових плагінів. Express є backend'ом для програмного стека MEAN, разом з базою даних MongoDB і каркасом AngularJS для frontend'а.

Yii

Опис:

Yii - це високопродуктивний веб-фреймворк, написаний на PHP, реалізує парадигму модель-вид-контролер. Yii - скорочення від «Yes It Is!»

Опис:

Symfony - відкритий PHP-фреймворк, що реалізує концепцію модель-вид-контролер (MVC) та автоматизовує найзагальніші веб-задачі, являє собою широконалаштовну систему пов'язаних класів і призначений для розробки та керування веб-застосунками. Випускається під МІТ ліцензією. Symfony є вільним програмним забезпеченням. Symfony не варто плутати із Symphony CMS відкритої XML/XSLT CMS

Опис:

MongoDB - документо-орієнтована система керування базами даних (СКБД) з відкритим сирцевим кодом, яка не потребує опису схеми таблиць. MongoDB займає нішу між швидкими і масштабованими системами, що оперують даними у форматі ключ/значення, і реляційними СКБД, функціональними і зручними у формуванні запитів. Код MongoDB написаний на мові C++ і поширюється в рамках ліцензії AGPLv3. MongoDB підтримує зберігання документів в JSON-подібному форматі, має досить гнучку мову для формування запитів, може створювати індекси для різних збережених атрибутів, ефективно забезпечує зберігання великих бінарних об'єктів, підтримує журналювання операцій зі зміни і додавання даних в БД, може працювати відповідно до парадигми Map/Reduce, підтримує реплікацію і побудову відмовостійких конфігурацій. У MongoDB є вбудовані засоби із забезпечення шардінга (розподіл набору даних по серверах на основі певного ключа), комбінуючи який реплікацією даних можна побудувати горизонтально масштабований кластер зберігання, в якому відсутня єдина точка відмови (збій будь-якого вузла не позначається на роботі БД), підтримується автоматичне відновлення після збою і перенесення навантаження з вузла, який вийшов з ладу. Розширення кластера або перетворення одного сервера в кластер проводиться без зупинки роботи БД простим додаванням нових машин.

Опис:

Redis - розподілене сховище пар ключ-значення, які зберігаються в оперативній пам'яті, з можливістю забезпечувати довговічність зберігання за бажанням користувача. Це програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом написане на ANSI C. Сирцеві тексти проекту поширюються в рамках ліцензії BSD. Redis надає схожі на Memcached функції для зберігання даних в форматі ключ/значення, розширені підтримкою структурованих даних, таких як списки, хеші і множини. На відміну від Memcached, Redis забезпечує постійне зберігання даних на диску і гарантує збереження БД у разі аварійного завершення роботи. Клієнтські бібліотеки доступні для більшості популярних мов, включаючи Perl, Python, PHP, Java, Ruby і Tcl. Є підтримка транзакцій, що дозволяють виконати за один крок групу команд, гарантуючи несуперечність і послідовність (команди від інших запитів не можуть вклинитися) виконання заданого набору команд, а в разі проблем дозволяючи відкотити зміни. Всі дані у повному обсязі кешуються в оперативній пам'яті. Зберігання всіх даних в оперативній пам'яті дозволяє досягнути значної продуктивності. Для управління даними підтримуються такі команди, як інкремент/декремент, стандартні операції над списками і множинами (об'єднання, перетин), перейменування ключів, множинні вибірки та функції сортування. Підтримується два режими зберігання: періодична синхронізація даних на диск і ведення на диску логу змін. У другому випадку гарантується повне збереження всіх змін. Можлива організація master-slave реплікації даних на кілька серверів, здійснювана в неблокуючому режимі. Доступний також режим обміну повідомленнями "публікація/підписка", при якому створюється канал, повідомлення з якого поширюються клієнтам за передплатою.

Опис:

SQLite - полегшена реляційна система керування базами даних. Втілена у вигляді бібліотеки, де реалізовано багато зі стандарту SQL-92. Сирцевий код SQLite поширюється як суспільне надбання (англ. public domain), тобто може використовуватися без обмежень та безоплатно з будь-якою метою. Фінансову підтримку розробників SQLite здійснює спеціально створений консорціум, до якого входять такі компанії, як Adobe, Oracle, Mozilla, Nokia, Bentley і Bloomberg.

Опис:

MODx (укр. «мо́декс») — вільна система керування вмістом з відкритим сирцевим кодом. Розповсюджується за ліцензією GNU GPL. Написана на мові програмування PHP, використовує для збереження даних СКБД MySQL.


Опис:

WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення веб-сайтів. Сфера застосування — від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система тем і плаґінів в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі WordPress практично будь-які веб-проекти. Написана на мові програмування PHP з використанням бази даних MySQL. Сирцевий код поширюється на умовах ліцензії GNU General Public License.

Опис:

чЬотка система управління сайтом, про яку не знає вікіпедія