Мій внесок

Це був пілотний проект. Робив примітивну верстку. В адмінці, яка була на клієнті, зробив контекстне меню (що правда при кліку будь-якою кнопкою миші), в якому можна було вибрати операцію з моделлю. Товари були найрізноманітніші, в формі створення товару зробив автоматичне додавання поля для іншої характеристики на AngularJS. На Backend'і використовували Монгу. В товара задавався предок, і категорія. На основі цього рекурсивно строївся бредкрамбс. RESTful API. Зробив авторизацію і реєстрацію з JWT, CRUD товарів та замовлень, розсилку на пошту при зміні статусу товару.

Розгортання

Back end

Front end